Spring naar inhoud

windenergie

Windenergie voor particulieren en bedrijven

Nederland is vrij plat en heeft een hoop natuurlijke wind en dit maakt ons land uitstekend geschrikt voor windenergie, zowel voor particulieren als ook bedrijven. De wind wordt dankzij speciale windmolens omgezet in energie. Eigenlijk werkt het principe hetzelfde als een dynamo op de fiets. De wieken van de turbine beginnen te draaien door de wind en hierdoor ontstaat er energie. De energie wordt door een generator opgevangen en doorgegeven aan een rotor. Het voordeel van windenergie is dat schone energie is en dat de techniek zichzelf snel terugverdient. Alleen het bouwen van een windturbine zorgt voor uitstoot. Als je deze uitstoot doorberekend over de levensduur, dan is de CO2 uitstoot erg laag. Binnen drie tot zes maanden is een windturbine vaak al terugverdiend. De levensduur van een windturbine ligt op 20 jaar zowel op land als op zee.

Het aanbod in windenergie in Nederland

In Nederland worden er steeds meer windturbines gebouwd. Vooral omdat het rendement zichzelf al snel weer terugverdiend. Het enige nadeel aan de windturbines is dat ze niet altijd kunnen draaien. Toch besluiten steeds meer bedrijven en zelfs particulieren om te investeren in een eigen windturbine. Dit heeft vooral te maken met het gunstige terugverdien model. Daarnaast kan je de molen ook nog eens gebruiken als reclame-object. Het is zo mogelijk om dubbel geld te verdienen aan je eigen windenergie. Het kan slim zijn om eens te gaan informeren naar de mogelijkheden om te investeren in windenergie. Het kan heel interessant zijn om zelf te gaan investeren in duurzame energie. Het is een investering die zichzelf absoluut terugverdiend.

Zelf een windmolen maken

In deze video is een windmolen gemaakt met een fiets naaf dynamo.

Duurzame energie

Duurzame energie wordt gemaakt uit schone onuitputtelijke bronnen. In tegenstelling tot onze vervuilende energie raakt duurzame energie nooit op. De vraag naar duurzame energie wordt steeds groter omdat andere bronnen uitgeput raken. Naast het feit dat andere bronnen uitgeput raken is duurzame energie een stuk schoner en beter voor Nederland. Met deze energieopwekking kunnen we broeikasgassen tegengaan en de CO2 uitstoot beperken. In tegenstelling tot het opwekken van energie uit oude fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen veroorzaken de opwarming van de atmosfeer en geven een negatief effect op het klimaat van de aarde. Duurzame energie heeft geen last van deze nadelen. Investeren in nieuwe duurzame energie is slim om in de toekomst de CO2 uitstoot drastisch terug te laten dringen.

Grijze stroom tegengaan met duurzame energie

zonne-energie collectorenGrijze stroom wordt voornamelijk opgewekt met fossiele brandstoffen. Voor het maken van energie worden er verschillende gassen uitgestoten zoals CO2 SO2 en NOx. Deze stoffen zorgen in de atmosfeer voor het broeikaseffect en zure regen. Deze milieuproblemen kunnen tegengegaan worden door te investeren in duurzame energie. Groene stroom is een mooi alternatief en een stuk schoner dan grijze stroom. Helaas zal er wel nog altijd een CO2 uitstoot blijven ook bij groene energie. Planten en dieren nemen echt deze beperkte CO2 uitstoot weer op uit de atmosfeer. Dankzij deze cyclus heb je te maken met duurzame energie en wordt de lucht CO2 neutraal. Bij de productie van schone energie kan er gedacht worden aan: zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa energie.

Garantie op duurzame energie

De Nederlands overheid zorgt ervoor dat er standaard garantie wordt gegeven op de productie van duurzame energie. Groene energie mag alleen zo genoemd worden als deze ook echt duurzaam geproduceerd wordt. Er moet een speciale groenverklaring aangevraagd worden voordat energie echt groen genoemd mag worden. Deze groenverklaring geeft aan dat een producent echt groen produceert en er wordt een garantie van oorsprong afgegeven. Daarnaast wordt er aangegeven hoeveel groene energie er precies geproduceerd wordt. De Nederlandse overheid probeert de productie steeds verder aan te moedigen bij energiebedrijven. De vraag en het verbruik van duurzame energie neemt ook steeds verder toe. Dit is de reden dat bedrijven gemotiveerd worden om duurzame energie te produceren.