walravenenzn.nl

Salaris

De meeste mensen die ik ken, kijken nooit goed naar hun loonstrookje, wat de baas laat opmaken volgens de gegevens die in de salarisadministratie staan.

Misschien kijken ze even of het salaris overeenkomt met wat de baas hen heeft beloofd en kijken ze naar de laatste betaling op de betaalrekening. Dan verdwijnt de loonstrook in de map.

Tijdens de eerste jaren van mijn carrière legde ik ook altijd mijn rekeningen aan de kant omdat ik de cryptische rekenmethodes en het taalgebruik niet begreep. Ik vond het ook vervelend om ermee om te gaan. Marijn Thomas, 28 jaar oud, is van kinds af aan gefascineerd door de aandelenmarkt. Hij kocht zijn eerste eigen aandeel toen hij 20 was, en de eerste fondsaandelen volgden een paar jaar later. Sindsdien beheert hij zijn financiën zelf, zijn vrienden blijven hem lastigvallen met financiële vragen: hoe kan ik mijn geld correct beleggen? Welke verzekering heb ik nodig? En hoe doe ik mijn belastingen?

Het is echter belangrijk dat met name young professionals de tijd nemen om minimaal één keer per jaar naar hun rekeningen te kijken. Het gaat immers om contant geld als er fouten in de berekening zijn gemaakt die het nettoloon kunnen veranderen. Bovendien krijgen werkende mensen een gevoel van hoe de Duitse verzorgingsstaat werkt doordat ze begrijpen waar alle loonaftrek voor wordt gebruikt. Inzicht is belangrijk als we inspraak willen hebben in politieke debatten over belastingen of socialezekerheidsbijdragen.

Bruto bedragen

Marijn verdient als young professional 2700 euro bruto per maand. Daarnaast betaalt je werkgever de kosten voor je OV-kaartje voor een bedrag van 25 euro. Het bedrag wordt bij het brutoloon opgeteld en aan het einde van het nettoloon afgetrokken, aangezien de werkgever de betaling ervoor verwerkt (zie punt 11). Aangezien het kaartje minder dan 44 euro per maand kost, hoeft Marijn over dit zogenaamde voordeel in natura geen belasting te betalen.

Inkomstenbelasting

Marijn moet van haar brutoloon 350,58 euro aan loonbelasting betalen – het is de grootste aftrekpost waar de young professional maandelijks mee te maken krijgt. Als alleenstaande wordt Marijn ingedeeld in klasse I inkomstenbelasting. De hoogte van de inkomstenbelasting hangt ook af van de hoogte van het inkomen: wie meer verdient, moet ook meer belasting betalen. Marijn betaalt ongeveer 13 procent loonbelasting over een bruto jaarinkomen van 32.400 euro. 12,98% (loonbelasting) van 2700 euro (bruto inkomen) = 350,58 euro.

Naast deze bedragen gaat er nog vanalles van het loon af, zoals bijvoorbeeld pensioen en ziektekosten, maar deze bedragen kunnen per bedrijf verschillen, en ligt aan de manier van verzekeren.