Subsidie zonneboiler

Subsidie HR-Solar

Sinds 10 september 2008 is er door de overheid opnieuw een subsidie op duurzame warmte in het leven geroepen om de aanschaf van zonneboilersystemen te stimuleren.Deze subsidie is bestemd voor particulieren, bestaande woningbouw en non-profit instellingen.De subsidie regeling loopt tot eind 2011. Het subsidiebedrag van de zonneboiler is afhankelijk van de jaarlijkse energieopbrengst. Hoe beter de zonneboiler presteert hoe meer subsidie de opdrachtgever krijgt. Met het HRsolar zonneboilersysteem heeft u de hoogste opbrengst van Nederland.Voor de systemen tot 6m² collector oppervlakte wordt de jaarlijkse energieopbrengst getest bij KIWA Gastec. Deze onafhankelijke instelling test volgens de Europese norm EN12976. De uitkomst van deze test staat vermeld in de productielijst waar alle geteste zonneboilersystemen in Nederland staan vermeld.

Klik hier voor de lijst (PDF)

Voor systemen onder de 6m2 collector oppervlakte is het subsidiebedrag € 200,= per GJ. Voor systemen boven de 6m2 collector oppervlakte is het subsidiebedrag € 125,= per GJ.

Type Collectoren Subsidiebedrag
HRS120/2,5 AR 1 €  940,-
HRS200/5,0 AR 2 € 1220,-
HRS300/7,5 AR 3 € 1750,-
HRS400/10 AR 4 € 2325,-
HRS500/12,5 AR 5 € 2912,-

 

Hoe vraag ik subsidie aan?

Stap 1: Vraag een offerte aan bij Walraven en Zn.
Stap 2:

Downloaden subsidieformulier (PDF):

  • hrs120/2,5ar
  • hrs200/5,0ar
  • hrs300/7,5ar
  • hrs400/10ar
  • hrs500/12,5ar
Stap 3:

Invullen formulier

  • Deel 1: persoonsgegevens
  • Deel 2: productgegevens (zijn reeds ingevuld)
  • Deel 3: uitbetaling subsidie nog niet invullen!! (zie stap 6)
  • Deel 4: ondertekenen
Stap 4:

Kopie maken van formulier en de offerte en beide opsturen naar Senternovem:

SenterNovem Zwolle
Afdeling Duurzame Warmte
Postbus 10073
8000 GB ZWOLLE
Stap 5: Goedkeuring en toekenning subsidiebedrag door senternovem (binnen 16 weken).
Stap 6: Plaatsen zonneboiler en facturering.
Stap 7: Deel 3 van het gekopieerde formulier invullen.
Stap 8: Gekopieerde formulier, factuur en betaalbewijs opsturen naar Senternovem.
Stap 9: Uitbetaling door Senternovem (binnen 16 weken).

Informatie Offerte